Edukacja domowa

Zamień tradycyjną szkołę na samodzielną naukę w domu! Jak działa edukacja domowa?

Edukacja domowej zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z 1991 roku, jest dostępna dla każdego dziecka. W edukacji domowej uczniowie nie chodzą do szkoły, nie mają obowiązkowych lekcji, zadań domowych i sprawdzianów. Zamiast tego, uczą się w dowolnie wybrany przez siebie sposób, niezależnie w jakim miejscu na świecie przebywają. Jedynym obowiązkiem szkolnym jest zaliczenie rocznych testów z przedmiotów (pisemnego i ustnego). Tak jak w każdej szkole uczeń otrzymuje świadectwo na zakończenie roku.

Dlaczego warto wybrać edukację domową? Uczeń zyskuję dużo czasu na rozwijanie pasji, inne projekty, przygotowania do matury i oraz poznaje świat na własnych warunkach. Dzieci mają czas na relaks, pójście na spacer, basen w ciągu dnia, podróże, uczestnictwo w dodatkowych zajęciach i młodzieżowych inicjatywach oraz spotkaniach z rówieśnikami.

Portrait of a young attractive student girl sitting at the desk working with a laptop, education concept photo, lifestyle
Little boy studying by group video call, use video conference with teacher, listening to online course. Using headphones, notebook. Easy, comfortable usage concept, education, online, childhood.
teacher-talking-with-her-students-online(1)
Przewiń na górę